Η εταιρία μας ανέλαβε για την 3D Edge την κατασκευή, με το σύστημα Frameless, εκθεσιακής δομής και βάθρων, για τη συμμετοχή της στην Graphica.

IMG_0524.JPG