Σήμανση κτιρίων-Αποστάτες-Στηρίγματα, Σημάνσεις Ασφαλείας


Signshine

Aυτόφωτη πινακίδα ασφαλείας με ισχυρό φωτισμό και μεγάλη διάρκεια αυτονομίας. Πιστοποιημένη με DIN 67510 και ΙSO EN 7010 ώς κατάλληλη για σήμανση σφαλείας σε δημόσιους και κοινό
περισσότερα

Σύμβολα ασφαλείας-Pictograms

Σημάνσεις ασφαλείας εναρμονισμένες με το ISO EN 7010. Τα σύμβολα εκτυπώνονται ψηφιακά σε panel αλουμινίου πάχους 0,5mm. Τα panels μπορούν να τοποθετηθούν με ταινία διπλής όψης
περισσότερα