Ανάρτηση banner σε τοίχο ή από οροφή σε δάπεδο με σύστημα fly cable με συρματόσχοινα. Με άνω και κάτω οριζόντια μπάρα τύπου bannerblock, με δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης &
περισσότερα